Velkommen til Afuture Recruiting and Consulting AS

Rekruttering - Karriereveiledning

Afuture har sitt hovedarbeidsområde i det profesjonelle rådgivnings- og
rekrutteringsmarkedet. Afuture utfører oppdrag innen rekruttering og søk av ledere,
spesialister og nøkkelmedarbeidere. Vi tilbyr også karriereveiledning i forbindelse med
utvikling og omstilling av medarbeidere og ledere, samt ved avvikling av ansettelsesforhold.

Å finne den rette leder eller medarbeider er en krevende utfordring, og valgene som tas har
stor betydning for ditt firmas utvikling. Vi sørger for at rekrutteringsprosessen blir gjennomført på en profesjonell og trygg måte. Vi arbeider systematisk med å identifisere aktuelle kandidater i markedet slik at resultatet blir i tråd med ditt firmas behov.

Våre rådgivere har lang erfaring fra ledelse og rådgivning. Vi har derfor gode forutsetninger for å forstå sammenhengen mellom ditt firmas strategi/mål og bemanningsbehov. Vi gjennomfører effektive prosesser og benytter anerkjente verktøy for å finne rett kandidat til jobben.